Get Adobe Flash player

เปลี่ยนภาษา/Chang Language

ประมวลภาพกิจกรรม

มุมเสียงธรรม

Facebook

Home ภาพอบรมศิลปะการถ่ายทอดธรรมะ รุ่นที่ ๗

รวมภาพอบรมศิลปะการถ่ายทอดธรรมะ รุ่นที่ ๗

รวมภาพอบรมศิลปะการถ่ายทอดธรรมะ รุ่นที่ ๗

จัดโดย สภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย

๒๔-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ

photographed  together

ถ่ายถาพร่วมกัน

 

phra phromwachirayan

 พระพรหมวชิรญาณ

 

 phrathamkittiwong

 พระธรรมกิตติวงศ์

 

phra amarasuthi

 พระอมรสุธี

 

 phraratpatiphanmuni and phrakhrupalatsuwatsamathikhun

 พระราชปฏิภาณมุนีและพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ

 

phra wisudthiwaraphon

 พระวิสุทธิวราภรณ์

 

phra maha kittisak khothamasitso2

 พระมหาเกียรติศักดิ์ โคตมสิสฺโส

 

phrapariyatthithada the right

พระปริยัติธาดา (ขวาสุด)

 

phra maha bua

 พระมหาบัว

 

phraratpatiphanmuni

พระราชปฏิภาณมุนี

 

phraratthammawathi

 พระราชธรรมวาที

 

phraratpatiphanmuni and phrakhrupalatsuwatsamathikhun2pg

 พระราชปฏิภาณมุนีและพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ

 

 phrakhru palatsuwatsamathikhun

พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ

 

 phra maha prachoen panyawutho

 พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ

 

phra maha udon

 พระมหาอุดร

 

mr.thinwat maruekkhaphithak

คุณทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์

 

mr.somchai homkralop speaker

คุณสมชาย หอมกระหลบ (พิธีกร)

 

mr.wirasak chittawiriyaphong

 คุณวีรศักดิ์ จิตตะวิริยะพงศ์ พิธีกร

 

speaker man

 พิธีกร

 

speaker man2

 พิธีกร

 

wo pho to building

ตึก วผต.

 

council label

ป้ายสภาฯ

 

phra palat sayan thanitsaro the president

 พระปลัดสายัณห์ ฐานิสฺสโร

(ประธานรุ่นที่ ๗)

 

phra methi warathammo vice-president

พระเมธี วรธมฺโม

(รองประธานรูปที่ ๒)

 

phra mueang phat satisampanno vice-president

 พระเมืองพัฒน์ สติสมฺปนฺโน

(รองประธานรูปที่ ๑)

 

phra parin panyatharo2

พระปริญ ปญฺญาธโร

(ปฏิคม)

 

 phra sitthichok sitthichayo

พระสิทธิโชค สิทฺธิชโย

(ประชาสัมพันธ์ )

 

phra phongsakon thitawangso

 พระพงศกรฐุ์ ฐิตวํโส

(เลขานุการ)

 

phra nonthawat anawilo

 พระนลธวัช อนาวิโล

 

(กรรมการ)

 

 

listening instruction2

ห้องบรรยาย

 

listen to the lecture

 ห้องบรรยาย

 

listen to the lecture2

ห้องบรรยาย

 

listen to the lecture3

 ห้องบรรยาย

 

 group photograph 2

 ห้องบรรยาย

 

he was asleep

 นั่งหลับ

 

beautiful style

 ลีลาสวยงาม

 

buddha image in a temple

พระประธานในพระอุโบสถ

 

foreigners to get photographed together

ชาวต่างชาติขอถ่ายด้วย

 

phra  phongsakon thitawangso1

พระพงศกรฐุ์ ฐิตวํโส

 

inside the temple

ภายในพระอุโบสถ

 

coffee corner

มุมกาแฟ

 

do you want coffee or not1

 ต้องการกาแฟไหมคะ

 

lunch together2

ฉันเพล

 

delicious food

ฉันเพล

 

they are the host lunch

 เจ้าภาพอาหารเพล

 

the faculty from wat thepthidaram2

 คณะวัดเทพธิดาราม

 

they are the host lunch2

 เจ้าภาพอาหารเพล

 

they are the host lunch3

  เจ้าภาพอาหารเพล

 

foreigners come eat

 ฝรั่งมาทานด้วย

 

offering fruit baskets

 ถวายกระเช้าผลไม้

 

photographed with celebrities2

ถ่ายกับคนดัง

 

 photographed with celebrities3

 ถ่ายกับคนดัง

 

phra amarasuthi sanguine monk

 พระอมรสุธีอารมณ์ดี

 

phra a nuchit kittiko and phra mueangphat satisampanno

พระอนุชิต กิตฺติโก และพระเมืองพัฒน์ สติสมฺปนฺโน

 

phra baidika sombun thanwiro

 พระใบฎีกาสมบูรณ์ ฐานวีโร

 

phra chaiwat chayawatthano

 พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน

 

phra charoenchisawat thanathinno

 พระเจริญจิษะวัฒน์ ฐานทินฺโน

 

phra chat chai patchoto

พระฉัตรชัย ปชฺโชโต

 

phra maha kittisak khothamasitso

พระมหาเกียรติศักดิ์ โคตมสิสฺโส

 

phra maha palawi pawaro

พระมหาปะละวี ปวโร

 

 phra maha prasan panyatharo

พระมหาประสาน ปญฺญาธโร

 

phra methi warathammo

พระเมธี วรธมฺโม

 

phra montri thikhayuko

 พระมนตรี ทีฆายุโก

 

phra mueang phat satisampanno

 พระเมืองพัฒน์ สติสมฺปนฺโน

 

phra nantharat aphinantho

พระนันทรัฐ อภินนฺโท

 

phra natthawat yasotharo

 พระณัฐวัฒน์ ยโสธโร

 

phra palat saksit thanwuttho

 พระปลัดศักดิ์สิทธิ์ ฐานวุฑฺโฒ

 

phra parin panyatharo

 พระปริญ ปญฺญาธโร

 

phra piya piyasilo

 พระปิยะ ปิยสีโล

 

phra pratya mahawiro

 พระปรัชญา มหาวีโร

 

phra prawit chithahattho

 พระประวิทย์ จิตฺตหฏฺโฐ

 

phra ratchanon thirapanyo

พระรัชชานนท์ ธีรปญฺโญ

 

phra ratthammawathi3

พระราชธรรมวาที

 

phra samphan kantapanyo

 พระสัมพันธ์ กนฺตปญฺโญ

 

phra sangwon sangwaro

พระสังวอน สํวโร

 

phra sitthichok sitthichayo

พระสิทธิโชค สิทฺธิชโย

 

phra somchai attathanto

พระสมชาย อตฺตทนฺโต 

 

phra somchai attathanto and phra nonthawat anawilo

พระสมชาย อตฺตทนฺโต และพระนลธวัช อนาวิโล

 

phra sunthon panyathipo

 พระสุนทร ปญฺญาธิโป

 

phra surakiat sukhawatthano

พระสุรเกียรติ สุขวฑฺฒโน

 

phra suriya uchucharo

 พระสุริยา อุชุจาโร

 

phra suwan kittiwanno

 พระสุวรรณ กิตฺติวณฺโณ

 

phra wanchai thitiko

 พระวันชัย ฐิติโก

 

phra wanchai thitiko and phra yandet sutthapanyo.jpg

พระวันชัย ฐิติโก และพระญาณเดช สุทธปญฺโญ

 

phra wisudthiwarapho and phra amonsuthi

พระวิสุทธิวราภรณ์และพระอมรสุธี

 

gifts of the buddhist priests

ถวายกระเช้าผลไม้

 

good view

วิวสวย

 

hi chaokhun somnuek

เจ้าคุณสมนึกว่าไง

 

how come

 มาไงเนี้ย

 

i like coffee

กาแฟไหมครับ

 

imagine that luang pu nen kham

นึกว่าหลวงปู่เณรคำ

 

im ready

 พระมหาปะละวี ปวโร

 

phra wisudthiwaraphon2

พระวิสุทธิวราภรณ์

 

president said the report

 พระปลัดสายัณห์ ฐานิสฺสโร กล่าวรายงาน

 

receive award

 รับรางวัล

 

receive award2

 รับรางวัล

 

receive award3

 รับรางวัล

 

receive diploma

 รับวุฒิบัตร

 

receive diploma2

  รับวุฒิบัตร

 

receive diploma3

  รับวุฒิบัตร

 

shooting with the speaker

ขอถ่ายภาพกับพิธีกร

 

shooting with the speaker2

 ขอถ่ายภาพกับพิธีกร

 

shooting with the speaker3

 ขอถ่ายภาพกับพิธีกร

 

sign activity

 ป้ายโครงการอบรมศิลปะการถ่ายทอดธรรมะ

 

sir ratchanon

คุณชายรัชชานนท์

 

mrs.achin chuaichana

นางสาวอาจินต์  ช่วยชนะ

 

mrs.siri kon and mrs.achin chuaichana

นางสาวอาจินต์ ช่วยชนะ และนางสิริกร สิงหฬ

 

phra wisudthiwaraphon and mr.thawisak uttraphat

พระวิสุทธิวราภรณ์และคุณทวีศักดิ์

 

the faculty from wat thepthidaram

คณะวัดเทพธิดาราม

 

phra wisudthiwaraphon and phra maha kittisak

 พระวิสุทธิวราภรณ์กับพระมหากิตติศักดิ์

 

soon i will give you chaokhun

อีกไม่นานจะให้เป็นเจ้าคุณ

 

 photography together

 ถ่ายภาพร่วมกัน

 

photography together2

 ถ่ายภาพร่วมกัน

 

photography together3

 ถ่ายภาพร่วมกัน

 

what you doing phra methi

 ท่านเมธีทำอะไร

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 09:19 น.)

 

Add comment


Security code
Refresh