Get Adobe Flash player

เปลี่ยนภาษา/Chang Language

ประมวลภาพกิจกรรม

มุมเสียงธรรม

Facebook

Home ภาพโครงการอยู่กลดสัญจร (ครั้งที่๓)

รวมภาพโครงการอยู่กลดสัญจร (ครั้งที่๓)

รวมภาพโครงการอยู่กลดสัญจร (ครั้งที่๓)

๗-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

ณ อุทยานแห่งชาติไทรโยคใหญ่

จังหวัดกาญจนบุรี

...................................

 eat breakfast before departure

ฉันเช้าก่อนออกเดินทาง

eat breakfast before departure 2

 ฉันเช้าก่อนออกเดินทาง

help drive shipments by mr.nopphadon chantharawibun

 คุณนภดล จันทรวิบูลย์ นำรถมาช่วยขนของ

ven.dhammasiri and ven.smittra 

Ven.Dhammasiri and Ven.Smittra

mrs.phalisa sukharom and mrs.chiraphon phongoen

คุณภาลิศา สุขารมณ์ และคุณจิราภรณ์ โพธิ์เงิน

 banners slogan

 ป้ายคำขวัญ

on the bus

 บนรถทัวร์

eat lunch

ฉันเพล

phra mahathanat thammachari

มหาธนัฐ ธมฺมจารี 

basil fried

 ผัดกระเพรา

fish and vegetable ragout

 แกงส้ม

fried seafood

 ราดหน้าทะเล

jungle curry

 แกงป่า

spicy wild boar

 ผัดเผ็ดหมูป่า

vegetarian fried rice

 ข้าวผัดมังสวิรัติ

ice cream

 ไอศกรีม

ice cream 2

 ไอศกรีม

ice cream 3

 ไอศกรีม

host luncheon mrs.suprani phuttharaksa

คุณสุปราณี พุทธรักษา ถวายอาหารเพล
ven.dhammasiri blessing 

Ven.Dhammasiri สวดให้พร

we arrived

พวกเรามาถึงแล้ว

we are going to the rafting before

พวกเราจะไปล่องแพก่อน

this way everyone

ทุกคนมาทางนี้

international monks

พระสงฆ์นานาชาติ

mrs.pannipapat rangsipraset

คุณพรรณิภาภัชร์ รังสีประเสริฐ

not be explained

ไม่ต้องอธิบาย 

wear a life jacket before

คุณภัทรี วัยอุดมวุฒิ ช่วยใส่เสื้อชูชีพ

wear a life jacket before 2

สวมใส่เสื้อชูชีพก่อน

excited

ตื่นเต้น

miss.netthip khukhongwiriyaphan

คุณเนตรทิพย์ คู่คงวิริยะพันธ์

mr.sompong phroetphring give sweets

คุณสมปอง เพริดพริ้ง แจกขนม

mrs.chanthana prasitthikuson and wiriya warakittikhun

คุณจันทนา ประสิทธิ์กุศล และคุณวิริยา วรกิตติคุณ

mrs.charuphan wongkotthanaphum

คุณจารุภัณ วงกตธนภูมิ

mrs.siwaphon punyapratyut

คุณศิวาพร บุณยปรัตยุต

mrs.siwaphon punyapratyut 2

คุณศิวาพร บุณยปรัตยุต

ms.nichanan athitang from wbtv

คุณนิชานันท์ อธิตัง จาก WBTV
mr.nopphadon chantharawibun and mr.atthakon ramkomut

 คุณนภดล จันทรวิบูลย์ และคุณอรรถกร รามโกมุท

phra wisudthiwaraphon and mr.nopphadon chantharawibun

 พระวิสุทธิวราภรณ์ และคุณนภดล จันทรวิบูลย์

beautiful nature

ธรรมชาติที่สวยงาม

beautiful nature 2

ธรรมชาติที่สวยงาม

beautiful waterfall

น้ำตกที่สวยงาม

beautiful waterfall 2

น้ำตกที่สวยงาม

beautiful waterfall 3

น้ำตกที่สวยงาม

beautiful waterfall 4

น้ำตกที่สวยงาม

beautiful waterfall 5

น้ำตกที่สวยงาม

phra mahathanat thammachari  and phra mahanatphon thammatharo

พระมหาธนัฐ และพระมหาณัฐพล

international monks 2

ธรรมชาติที่สวยงาม

so beautiful

ธรรมชาติที่สวยงาม

transport to the place of dhamma practice

การขนของไปยังสถานที่ปฏิบัติธรรม

took a drink first

แจกเครื่องดื่มกันก่อน

help to put tents together

ช่วยกันกางเต็นท์
 good location

 สถานที่สวยงาม

good location 2

 สถานที่สวยงาม

good location 3

สถานที่สวยงาม 

mrs.phalisa sukharom

คุณภาลิศา สุขารมณ์

 mrs.kankanit chantharawibun and her family

 ครอบครัวคุณกันต์กนิษฐ์ จันทรวิบูลย์

good location 4

บรรยากาศในช่วงเย็น

forest edge

 บรรยากาศในช่วงเย็น

the results of our

 บรรยากาศในช่วงเย็น

atmosphere in the evening

 บรรยากาศในช่วงเย็น

atmosphere in the evening 2

 บรรยากาศในช่วงเย็น

atmosphere in the evening 3

 สถานที่พร้อม

place ready

 สถานที่พร้อม

symbol of the project
 สัญลักษณ์ของโครงการ

place ready 2

 สถานที่พร้อม

place ready 3

 สถานที่พร้อม

phra mahathanat thammachari 2

มหาธนัฐ ธมฺมจารี

phra wisudthiwaraphon the leader for chanting morning

พระวิสุทธิวราภรณ์ นำสวดมนต์ทำวัตร

intended chanting

 ตั้งใจสวดมนต์ทำวัตร

mis.phatri thongdonhap 2

 คุณพัชรี ทองดอนหับ

phra wisudthiwaraphon the leader for compassionate

พระวิสุทธิวราภรณ์ นำแผ่เมตตา

phra wisudthiwaraphon the leader for compassionate 2

พระวิสุทธิวราภรณ์ นำแผ่เมตตา

phra wisudthiwaraphon the leader for dhamma practice

พระวิสุทธิวราภรณ์ นำปฏิบัติธรรม

intended for evening chanting

 ตั้งใจสวดมนต์เย็น

intended for evening chanting 2

 ตั้งใจสวดมนต์เย็น

evening chanting

 ตั้งใจสวดมนต์เย็น

evening meditation

 ตั้งใจปฏิบัติธรรม

evening meditation 2

 ตั้งใจปฏิบัติธรรม

evening meditation 3

 ตั้งใจปฏิบัติธรรม

into the darkness

ในความมืด

dhamma practice

 ปฏิบัติธรรม

dhamma practice 2

 ปฏิบัติธรรม

dhamma practice 3

 ปฏิบัติธรรม

dhamma practice 4

 ปฏิบัติธรรม

dhamma practice 5

 ปฏิบัติธรรม

dhamma practice 6

 ปฏิบัติธรรม

compassionate together
 แผ่เมตตา

dhamma practice 7

ปฏิบัติธรรม

temperature of 18 degrees

 หนาวมาก อุณหภูมิ 18 องศา

mrs.prani chueamueangphan

 คุณประณีย์ เชื้อเมืองพาน

the candlelight at night

 แสงเทียนในเวลากลางคืน

the candlelight at night 2

 แสงเทียนในเวลากลางคืน

the fog at night

หมอกในเวลากลางคืน

symbol of the cold

หมอกในเวลากลางคืน

morning chanting

 สวดมนต์ตอนเช้า

mis.phatri thongdonhap

 คุณพัชรี ทองดอนหับ

mrs.ariya thurangkun

 คุณอริยา ทูรังกูร

mrs.saranrat charoensuk and her daughter

 คุณศรัณย์รัชต์ เจริญสุข และลูกสาว

mrs.phatthri waiudomwut and mrs.yupha phrueksapramun

 คุณภัทรี วัยอุดมวุฒิ และคุณยุพา พฤกษประมูล

morning chanting 2

 สวดมนต์ตอนเช้า

morning chanting 3

 สวดมนต์ตอนเช้า

morning chanting 4

 สวดมนต์ตอนเช้า

morning chanting 5

 สวดมนต์ตอนเช้า

morning meditation

สวดมนต์ตอนเช้า  

lectures by phra wisudthiwaraphon
พระวิสุทธิวราภรณ์ บรรยายธรรม 

morning meditation 2

 สวดมนต์ตอนเช้า

old people sitting on chairs for chanting

 คนเฒ่าคนแก่นั่งอยู่บนเก้าอี้สำหรับสวดมนต์

mr.wichan and  miss.kanokphon toemsirirat

 คุณวิชาญและคุณกนกพร เติมศิริรัตน์

phra mahathanat thammachari 3

 มหาธนัฐ  ธมฺมจารี

atmosphere in the morning
 บรรยากาศในตอนเช้า

atmosphere in the morning 2

 บรรยากาศในตอนเช้า

atmosphere in the morning 3

 บรรยากาศในตอนเช้า

atmosphere in the morning 4

 บรรยากาศในตอนเช้า

see the river very beautiful

 บรรยากาศในตอนเช้า

see the river very beautiful 2

 ดูแม่น้ำที่สวยงามมาก

see the river very beautiful 3

 ดูแม่น้ำที่สวยงามมาก

the sun shone

ดูแม่น้ำที่สวยงามมาก
 waterfall

น้ำตก

waterfall 2

 น้ำตก

waterfall 3

 น้ำตก

flowers in the forest

 ดอกไม้ในป่า

flowers in the forest 3

 ดอกไม้ในป่า

flowers in the forest 4

 ดอกไม้ในป่า

flowers in the forest 5

 ดอกไม้ในป่า

flowers in the forest 6

 ดอกไม้ในป่า

rama 5 had come here
รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จมาที่นี่ 

national park officials help to keep tents

 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติช่วยเก็บเต็นท์

eat breakfast

 ฉันเช้า

guest house

 เรือนรับรอง

mrs.suwanna phimphanon

 คุณสุวรรณา พิมพานนท์

eat breakfast 2

 ทานอาหารเช้า 

eat breakfast 3

 ทานอาหารเช้า

eat breakfast 4

 ทานอาหารเช้า

delicious

น่าทาน

breakfast
 อาหารเช้า

seasoning

 เครื่องปรุงรส

pay for breakfast

 จ่ายค่าอาหารเช้า

give a souvenirs

 ให้ของที่ระลึก

give a souvenirs 2

 ให้ของที่ระลึก

give a souvenirs 3

 ให้ของที่ระลึก

give a souvenirs 4

 ให้ของที่ระลึก

give a souvenirs 5

 ให้ของที่ระลึก

take a photo together

 ถ่ายภาพร่วมกัน

take a photo together 2

 ถ่ายภาพร่วมกัน

take a photo together 3

 ถ่ายภาพร่วมกัน

take a photo together 4

 ถ่ายภาพร่วมกัน

mrs.chiraphon and saithong phongoen and mr.sompong phroetphring

 ถ่ายภาพร่วมกัน

ms.duangkamon thamson

 คุณดวงกมล ธรรมสอน

shopping

 ช้อปปิ้ง

hellfire pass museum

พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
 equipment used to build the railroad

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างทางรถไฟ

equipment used to build the railroad 2

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างทางรถไฟ

equipment used to build the railroad 3

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างทางรถไฟ

equipment used to build the railroad 4

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างทางรถไฟ

equipment used to build the railroad 5

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างทางรถไฟ

the shoes

 รองเท้า

old railway

 ทางรถไฟเก่า

old trains

 รถไฟเก่า

relatives came to mourn for the dead soldiers

 ญาติพี่น้องเดินทางมาไว้อาลัยสำหรับทหารที่เสียชีวิต

relatives came to mourn for the dead soldiers 2

 ญาติพี่น้องเดินทางมาไว้อาลัยสำหรับทหารที่เสียชีวิต

relatives came to mourn for the dead soldiers 3

 ญาติพี่น้องเดินทางมาไว้อาลัยสำหรับทหารที่เสียชีวิต

signs described for travelers

 ป้ายอธิบายสำหรับนักท่องเที่ยว

signs described for travelers 2

 ป้ายอธิบายสำหรับนักท่องเที่ยว

the forced labor

 การบังคับใช้แรงงาน

the signs for distance

 ป้ายบอกระยะทาง

the railway construction

 เส้นทางก่อสร้างทางรถไฟ

the railway construction 2

 เส้นทางก่อสร้างทางรถไฟ

walking on railroad

เดินบนทางรถไฟ

phra wisudthiwaraphon 22

 พระวิสุทธิวราภรณ์

photographed together

ถ่ายภาพร่วมกัน

photographed together 2

ถ่ายภาพร่วมกัน

natural fern

เฟินธรรมชาติ

natural fern 2

เฟินธรรมชาติ

view point

จุดชมวิว

 muang sing historical park 11

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

 muang sing historical park 22

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

 muang sing historical park 32

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 muang sing historical park

 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

muang sing historical park 2

 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

muang sing historical park 3

 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

sila rocks

ก้อนหินศิลา

antiques

วัตถุโบราณ

antiques 2

วัตถุโบราณ

antiques 3

วัตถุโบราณ

the graven image

 เทวรูป

avalokitesvara

อวโลกิเตศวร (พระโพธิสัตว์) 

photographed together 3

คุณภัทรี วัยอุดมวุฒิ

photographed together 4

ถ่ายภาพร่วมกัน

 photographed together 99

 ถ่ายภาพร่วมกัน

mr.sutthisak somchat and his daughter

 คุณสุทธิศักดิ์ สมชาติ และลูกสาว

walking around

 เดินชมรอบๆ

we are happy

 มีความสุข

 photographed together 77

 ว่าไงจ๊ะ

 phra wisudthiwaraphon 33

 พระวิสุทธิวราภรณ์

mrs.chiraphon phongoen

 คุณจิราภรณ์ โพธิ์เงิน

mrs.saranrat charoensuk and her daughter 2

 คุณศรัณย์รัชต์ เจริญสุข และลูกสาว

photographed together 5

ถ่ายภาพร่วมกัน

photographed together 6

ถ่ายภาพร่วมกัน

signs described for travelers 3

ป้ายอธิบายสำหรับนักท่องเที่ยว

 ms.nichanan athitang from wbtv and her boy friend

 คุณนิชานันท์ อธิตัง และคุณจตุวิทย์ จตุรวิทย์

give a souvenirs 6

 ให้ของที่ระลึกแก่คนงานตัดหญ้า

give a souvenirs 7

 ให้ของที่ระลึกแก่คนงานตัดหญ้า

VDO โครงการอยู่กลดสัญจร (ครั้งที่๓)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2013 เวลา 14:34 น.)

 

Add comment


Security code
Refresh