Get Adobe Flash player

เปลี่ยนภาษา/Chang Language

ประมวลภาพกิจกรรม

มุมเสียงธรรม

Facebook

Home ประวัติวัด

ประวัติวัดเทพธิดาราม วรวิหาร

( 24 Votes )
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

pop_up

วัดเทพธิดาราม วรวิหาร

       วัดเทพธิดาราม  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดวรวิหาร  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐  ถนนมหาไชย  แขวงสำราญราษฎร์  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

 1

พระผู้ทรงสถาปนาและความเป็นมาของวัด

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งพระบรมราชจักรีวงค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่น ภูมินทรภักดี (พระองค์เจ้าชายลดาวัลย์ ต้นราชสกุล "ลดาวัลย์" พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เจ้าจอมมารดาเอมน้อย) เป็นแม่กองในการสร้างวัดเทพธิดาราม วรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงวิลาส พระปิยราชธิดา และสำเร็จเรียบร้อย  เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๒ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานนามว่า "วัดเทพธิดาราม"  ซึ่งหมายถึง "อัปสรสุดาเทพ" พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่  ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๘๒

 

_RW_0017

รูปหมู่พระอริยสาวิกา (ภิกษุณี)

       ภายในพระวิหารมีรูปหมู่ภิกษุณีหล่อด้วยดีบุก หน้าตัก กว้าง ๑๑ นิ้ว สูง ๒๑ นิ้ว จำนวน ๕๒ องค์ ประดิษฐานบนแท่นหน้าพระพุทธปฏิมาประธานฯ ภิกษุณีทั้งหมดจะมีลักษณะ ท่าทางที่แตกต่างกัน เป็นของเก่าแก่หาดูได้ยาก มีอยู่แห่งเดียวในโลก

 

p15

กุฏิสุนทรภู่

       กุฏิสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกุฏิที่สุนทรภู่เมื่อครั้งบวชเป็นพระภิกษุ ได้อยู่จำพรรษาที่กุฏิหลังนี้ และปัจจุบัน ทางวัดเทพธิดาราม ได้เก็บรวบรวมเครื่องอัฐบริขารของสุนทรภู่เมื่อครั้งที่ท่านบวชเป็น พระภิกษุไว้ที่กุฏิหลังนี้

 

sunthonpu 22222

ผลงานดีเด่นระดับโลก

       ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  ได้ประกาศยกย่องสุนทรภู่  ว่าเป็นบุคคลที่มีผลงานทางด้านวัฒนธรรมดีเด่นของโลก ในวาระครบรอบวันเกิด ๒๐๐ ปี ของท่านสุนทรภู่

       บทกลอนของท่านขจรขจายไปยังต่างประเทศ มีการแปล และตีพิมพ์เผยแพร่ไปอีกหลายภาษา เช่น สุนทรภู่ฉบับเยอรมัน พระอภัยมณีฉบับเดนมาร์ก และพระอภัยมณีฉบับรัสเซีย

       รัฐบาลไทยกำหนดให้มีการฉลอง ๒๐๐ ปี กวีของปวงชน หนึ่งในกวีเอกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๒๙              

   IMG_0446   

พระประธาน

       พระประธานในพระอุโบสถ  สลักด้วยศิลาขาว บริสุทธิ์ หน้าตักกว้าง ๑๔ นิ้ว สูง ๒๐ นิ้วปางมารวิชัย  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้อัญเชิญมา จากพระบรมมหาราชวัง  แล้วให้ประดิษฐานไว้เหนือ เวชยันต์บุษบกอันประณีตงดงาม ต่อมาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดช  ได้ทรงเฉลิมพระนาม  พระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระพุทธเทววิลาศ" ตามหนังสือ ราชเลขาธิการที่ รล.๐๐๐๒/๒๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๔ (แต่ประชาชนโดยทั่วไปจะนิยมเรียกว่า "หลวงพ่อขาว")

 

buddha111

พระพุทธรูปทรงเครื่อง

       ด้านหน้าของพระประธานมีพระพุทธรูปทรงเครื่อง อิริยาบถยืน  ปางห้ามสมุทร ๒ องค์  ประดิษฐานอยู่ด้าน ซ้ายและ ด้านขวาของพระพุทธเทววิลาศ กล่าวกันว่าเป็น สัญลักษณ์ ของพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงวิลาศ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ

 

55

เครื่องประดับพระอาราม

       เครื่องประดับพระอารามเหล่านี้ คือ ตุ๊กตาศิลาสลักแบบจีน เป็นรูปคนและสัตว์  มีลักษณะท่าทางและอิริยาบถต่างๆ กัน มีการแต่งกายแบบจีนบ้าง แบบไทยบ้าง  ตั้งประดับอยู่บริเวณรอบพระอุโบสถบ้าง พระวิหารบ้าง ศาลาการเปรียญบ้าง ตุ๊กตาเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพชำรุดและบางส่วนถูกขโมยลักไปบ้าง

 

_RW_0029

พระปรางค์จตุรทิศ

       พระปรางค์จตุรทิศ ก่ออิฐถือปูนสูงประมาณ ๑๕ เมตร ตั้งอยู่บนลานทักษิณสูงมุมของพระอุโบสถทั้ง ๔ ทิศ คือ ทิศอาคเนย์ ทิศหรดี ทิศพายัพ และทิศอีสาน ที่ฐาน ของพระปรางค์แต่ละองค์จะมีรูปท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ คือ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และท้าวกุเวร ประจำรักษาในทิศทั้ง ๔

 

 

 

:

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:15 น.)

 

Add comment


Security code
Refresh